Izglītības dokumenti

Pamata izglītība: Bakalaurs teoloģijā ar kvalifikāciju sociālajā darbā.

Savā profesionālajā darbā mācos un apgūstu ko jaunu nepārtraukti.

Šeit esmu ievietojusi tikai tos sertifikātus un izglītības dokumentus, kurus aktīvi pielietoju ikdienas darbā, kas mani iedvesmojuši un kas visvairāk ietekmējuši manu skatījumu uz sievieti un bērnu un veidojuši manu attieksmi.

Copyright © 2009 SIA "ATIVE"